ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ภายใต้การควบคุมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานพื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ส่วนกลาง และได้มีการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาพื้นที่ในตำบลไทยเจริญ ภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีการร่วมกันออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชน และได้ร่วมกันสร้างเพจให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเสื่อกกภายในชุมชนตำบลไทยเจริญต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู