ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม นักศึกษา รายงานพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ชาวบ้านได้ทำการทอเสื่อกกและได้มีช่วยกันออกแบบลายเพิ่ม และช่วยกันคิดชื่อผลิตภัณฑ์โดยนำเอาสิ่งที่เป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในระแวกนั้นมาตั้งเป็นชื่อและลงมติเพื่อเลือกชื่อให้กับสินค้านั้น ได้ชื่อว่า “กกศิลา” และจะได้มีการออกแบบโลโก้ขึ้นมาที่สอดคล้องกับชื่อที่ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้ง

 

อื่นๆ

เมนู