1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. การสร้างและออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกศิลา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างและออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกศิลา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ประจำเดือนสิงหาคม)

จากการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา และจุดเด่นจุดด่อยของชุมชน ทำให้กลุ่มลูกจ้างงาน U2T ได้รู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจึงได้นำข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุมทอเสื่อ โดยนำคววามคิดเห็นของกลุ่มทอเสื่อมาประกอบการออกแบบ จึงได้ข้อสรุป เป็นชื่อกลุมทอเสื่อกก ชื่อ กกศิลา ซึ่งรวมมาจากคำสองคำ คือ กก ที่มาจากต้นกกและการท่อเสื่อกก และ ศิลา ที่มาจากปราหินเก่าปราสาทตา่ดำที่มีหินศิลา

การออกแบบตราสินค้า

จากความคิดเห็นของกล่มทอเสื่อกกศิลา ทางกลุ่มU2T จึงได้ออกแบบตราสินค้าของกลุ่มทอเสื่อ

การสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมไตรมาส 2

สมาชิก U2T ของตำบลไทยเจริญได้ประชุมเพื่อร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ของการสร้างและพัฒนาการทอเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายได้ให้แกชุมชน

วีดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู