ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                                                                                                             จากเดือนก่อนหน้านี้กลุ่มของพวกเราได้มีการให้ชาวบ้านช่วยโหวตกันเรื่องการออกแบบโลโก้และในเดือนนี้วันที่ 4 กันยายน 2564 กลุ่มของพวกเรามีการนัดกันให้แต่ละคนนำต้นกกมารวมกันเพื่อที่จะกรีดเอาต้นกกไปตากแดดไปย้อมสีและจะนำไปสอนชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป

ภาพ

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู