ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานประชุมการผลิตเสื่อกก ณ ตำบลไทยเจริญ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าและทีมงานประชมและลงพื้นที่ ผลิตกกไหลตากแห้งจำนวนมากเพื่อนำมาย้อมเป็นขั้นตอนต่อไป

ซึ่งภาษาในท้องถิ่นการกรีดต้นไหลดังกล่าว เรียกว่า “สอยไหล” 

วิธีการ

  • ตัดต้นกกสด
  • คัดเลือกต้นกกที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน
  • นำต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดแหลมปลายคม
  • นำเส้นกกที่สอยแล้วมาผึ่งแดดให้แห้ง
  • พอตากเสร็จแล้วก็มัดเป็นมัดๆรอการย้อมสี

ข้อควรระวัง  คือ ห้ามใช้มีดที่คมเกินไปเพราะจะทำให้ต้นไหลขาด จำเป้นต้องใช้มีดที่ไม่ต้องคมมาก เพราะสามารถควบคุมทิดทางและการขาดของต้นไหลได้

สรุป

จากการกรีดไหลหรือสอยไหลดังกว่าวเเล้วนำไปตากให้แห้ง จะเป็นการนำมาทำกิจกรรมใรครั้งถัดไป คือการย้อมสีกกไหลแบบธรรมชาติ จำเป็นต้องตากหลายวัน หรือเป็นสัปดาห์ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา

 

 

การคัดขนาดของต้นไหล

    

 

วิดีโอการปฏบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู