ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน        ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      บทนำ

      คณะปฏิบัติงานU2T ตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านไทยเจริญ เพื่อเตรียมการย้อมสีต้นกก โดยทำการตัดต้นกก กรีดต้นกก ผึ่งเเดด เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการย้อมสี

 

      เนื้อเรื่อง

       การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูรองนั่ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายของชุมชน

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 คณะปฏิบัติงานU2T ได้ลงพื้นที่ ศาลาหมู่ 1 บ้านไทยเจริญ  ตำบลไทยเจริญ เพื่อร่วมกันเตรียมการย้อมสีต้นกก

มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

1.ตัดต้นกกสด

2.คัดเลือกต้นกกที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน

3.นำต้นกกที่คัดแล้วมากรีดเป็นเส้นเล็กๆโดยใช้มีดแหลมปลายคม

4.นำเส้นกกที่ได้จากการกรีดแล้ว นำมาผึ่งแดดให้แห้ง เพื่อทำการย้อมสีในขั้นตอนต่อไป

        จากกิจกรรมนี้ เป็นขั้นตอนการเตรียมก่อนการนำไปย้อมสี ก่อนนำไปทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเตรียมออกจำหน่ายในลำดับต่อไป  เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

         ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู