ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์         ประเภทนักศึกษา

     ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะปฏิบัติงาน U2T ของตำบลไทยเจริญ ได้ประชุมวางแผนร่วมกัน ในการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ คือ ต้นกกที่มีอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก

       

     ในการปฏิบัติงานของเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงได้พื้นที่ในชุมชนของตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อตัดต้นกกมาคัดเลือกต้นกกให้มีขนาดความยาวตามความต้องการ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิต แล้วนำต้นกกที่คัดแล้วมากรีดเป็นเส้น จากนั้นนำเส้นกกที่ได้จากการกรีด นำมาผึ่งแดดให้แห้งสนิท เพื่อที่จะนำไปทำการย้อมสีในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะทอเสื่อกกและทำผลิตภัณฑ์

 

อื่นๆ

เมนู