ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ภายใต้การควบคุมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ในเดือนกันยายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมปรึกษาหารือกันผ่าน google meet ในการสำรวจวัตถุดิบหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์นั่นก็คือไหล เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงได้ประสานงานขอใช้พื้นที่หมู่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก

ซึ่งภายในกิจกรรมได้ร่วมกันผ่าไหลเพื่อนำไปตากแดด เพื่อใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งไหลที่เก็บเกี่ยวได้นั้นมีอายุประมาณ 2-3 เดือน ไหลจะมีความเหนียวโดยประมาณแล้วนำมาผ่านกรรมวิธีโดยการซอยหรือผ่ากก และนำไปตากแดดประมาณ 2-3 แดด โดยกกจะเปลี่ยนสีเป็นเขียวหรือขาวจากนั้นค่อยนำไปย้อมสีและสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู