ข้าพเจ้า นางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ในการลงพื้นที่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นี้เราได้ทำการจัดประชุมเรื่องการวางแผนงานการออกแบบลวดลาย ซึ่งสรุปผลเป็นลวดลายมัดหมี่ เริ่มการทอเสื่อ ออกแบบแปรรูปสินค้าต่างๆที่จะนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยขั้นตอนการทำทั้งหมดมีขั้นตอนดังนี้

 

-ดำเนินการจัดประชุม วางแผนงาน ออกแบบลวดลายมัดหมี่

 

-ทำการ ทอเสื่อจากลวดลายที่ออกแบบไว้ โดยขั้นตอนรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

1.เตรียมไหลที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ ที่ตากแห้ง นำมาแช่นำ้ 1 ชั่วโมง (*เพื่อป้องกันการไหล)

2.นำเชือกไนลอนขึงที่ ฟืม ทอเสื่อให้เป็นเส้นตาม กี่ และฟืม

3.นำไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับ ฟืม ทอเสื่อ

4.เมื่อสอด ไหล เข้าไปแล้วผลัก ฟืม เข้าหาตัวเองให้ไหลแน่นติดกัน เป็นลายมัดหมี

 

ข้อควรระวัง : ทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิดด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็ก

 

จากการทอเสื่อเราจะทอเสื่อ ด้วยความยาว 2 เมตร ใช้เวลาทำ 1-2 อาทิตย์ จากนั้นจะนำแผ่นทอเสื่อที่ได้ลวดลายมัดหมี่มาเพิ่มมูลค่าโดยการทำ ปลอกหมอน กระเป๋า และผลิตภัฑณ์ต่างๆ

 

ทั้งนี้จากกระบวนการทำทั้งหมดพบว่าการทำงานของการทอเสื่อ ไหลมีการหักเนื่องจากการงอไหลลงในหมอต้ม ทำให้เส้นไหลไม่สวย หรือใช้ไม่ได้บางส่วน และสีของไหลจากการย้อมด้วยสีธรรมชาติไม่ชัด ซึ่งสีในภาพคือสีจากแก่นจันทร์ คือ สีเหลือง ทำให้อาจจะดูไม่ชัดเจนเป็นดอกคูณ แต่โดยรวมสวยงามและใช้งานได้จริง

อื่นๆ

เมนู