ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ปี พ.ศ. 2564 ทีมงานของเราได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโดยเน้น การสร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มทอเสื่อกกของชุมชน มีการเตรียมการดังนี้

ได้จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มทอเสื่อกกชุมชนเข้าร่วมประมาณ 20 คนได้จัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญ อาจารย์จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชน ในการสร้างแบรนสินค้าของกลุ่ม เช่น ตราโลโก้สินค้า  ชื่อสินค้า เป็นต้น

โดยทางทีมงานได้ร่วมกันกับชุมชนในการคิดค้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อ ตราโลโก้ หรือป้ายtagได้ข้อสรุปเป็น กกศิลา ที่สื่อถึงความเป็นบ้านไทยเจริญ ผสมกับ กก ที่นำมาทอเสื่อ ในส่วนของลายเสื่อกกนั้น มีการดึงความโดดเด่นของตัวหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ศิลา ดอกคูณ เห็ดนางฟ้าเป็นต้น ที่ได้นำมาปสมผสานให้เป็นลวดลายประจำหมู่บ้านและเป็นเอกลักษณ์

อื่นๆ

เมนู