ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

เดือนนี้ข้าพเจ้าได้มีการประชุมหารือพูดคุยกับทางพวกพี่ๆน้องที่รับผิดชอบโครงการในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการมห้ความรู้เรื่องการย้อมกกสี โดยใช้สีจากธรรมชาติ อาทิเช่น แก่นฝาง แก่นขนุน เป็นต้น

 

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกดีวยสีธรรมชาติ

1. ให้ต้มน้ละลายพืชย้อมสีที่เตียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย

2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด

4. นำเส้นกกไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ

5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ

6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง

7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทาง คณะอาจารย์และชาวบ้านเป็นอย่างดี

 

รูปการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู