ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนพ.ศ 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานรับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสื่อกก และออกแบบลวดลายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลไทยเจริญ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเสื่อกกและร่วมกับชาวบ้านอีกกว่า 20 คนออกแบบลวดลายลงบนเสื่อกกเช่น  ลายดอกคูณและประสาทตาดำ  ซึ่งลวดลายที่ออกแบบเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลไทยเจริญ


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ในการร่วมทำกิจกรรมการออกแบบเสื่อกกในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู