ข้าพเจ้าเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยมประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน

เดือนนี้ได้มีการลงไปออกพื้นที่สำหรับการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโควิด 2019 ได้มีการนำแอลกอฮอล์และผ้าปิดปากไปแจก และได้มีการประชุมกันเรื่องการำเสื่อกกไปแปรเป็นสินค้าต่างๆ อาทิเช่น นำเสื่อกกไปแปรเป็นกล่องกระดาษทิชชู่ ที่ว่างแก้ว เป็นต้น และจะได้มีการลงพื้นที่ในวันที่ใกล้จะถึงนี้

การลงพื้นที่ไปสำรวจหมู่บ้านแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและอบต. ผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดีและหวังว่าชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมการประชมของพวกเราจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย

 

ภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู