1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
 4. (MS07) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกลงโปรแกรม U2T หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(MS07) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกลงโปรแกรม U2T หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงาน ณ หมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T และนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ดันนี้

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่
ไทยเจริญ 1
  ถนนหัก 2
  โคกลอย 3
  โคกสมบูรณ์ 4
  โคกปราสาท 5
  โคกสูง 6
  หนองเสม็ด 7
  หนองพังศรี 8
  โนนสวรรค์ 9
  โคกสง่า 10
  สินพัฒนา 11
  ปราสาทพร 12
  โคกสามัคคี 13
  โคกลอย2 14

อำเภอปะคำ มีพื้นที่ประมาณ 296.029 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 185,018.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำนางรอง และลำน้ำมาศ

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยมีเนื้อหาดังนี้ ดังนี้

 • 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจาก สถานการณ์โควิด    
 • 2.แหล่งท่องเที่ยว
 • 3.ที่พักโรงแรม
 • 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
 • 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 • 6.เกษตรกรในท้องถิ่น
 • 7.พืชในท้องถิ่น
 • 8.สัตว์ในท้องถิ่น
 • 9.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล มีทั้งหัวข้อที่พบข้อมูลและหัวข้อที่ไม่พบข้อมูล ซึ่งหัวข้อที่ไม่พบข้อมูลมีดังนี้

      หัวข้อที่ 2.แหล่งท่องเที่ยว

      หัวข้อที่ 3.ที่พักโรงแรม

      หัวข้อที่ 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

หัวข้อที่พบข้อมูลมีดังนี้

      หัวข้อที่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจาก สถานการณ์โควิด

            -นายจำปี เดชโคบุตร

            -เบอร์ 0983456087

            -เพช ชาย

            -อายุ 61

            -ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4

            -สถานภาพสมรส

            -อาชีพ รับจ้างทั่วไป

            -จังหวัดที่ย้ายมา กรุงเทพมหานครฯ

      หัวข้อที่ 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

            -ชื่อร้าน มีทรัพย์ให้เธออิ่ม

            -ตำแหน่ง

                  Latitude 14.438026 ,longitude 102.6900691

            -เมนูแนะนำ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก

            -สัญชาติอาหาร อาหารภาคกลาง

            -รายละเอียดสถานที่ มีที่จอดรถ,ซื้อกลับบ้านได้,รับประทานที่ร้านได้

            -ช่วงราคาอาหาร ต่ำกว่า 100 บาท

            -เวลาเปิด 08.30-16.30 น. จ-ศ

            -เบอร์ 0987305415

      หัวข้อที่ 6.เกษตรกรในท้องถิ่น

            -ชื่อ นายสมควร ซาอุรัมย์

            -ประเภทการเกษตร เลี้ยงสัตว์

            -รายการสัตว์ วัว 9 ตัว

      หัวข้อที่ 7.พืชในท้องถิ่น(ทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลไทยเจริญ)

1       ขนุน

2       มะม่วง

3       กล้วย

4       กระท้อน

5       ตะไคร้

6       อินทผาลัม

7       ส้มโอ

8       ฟักทอง

9       แตงไทย

10     มันเทศ

11     ข้าวโพด

12     หญ้าหวาน

13     มันสำปะหลัง

14     อ้อย

15     ยูคาร์

16     ฝรั่ง

17     มะพร้าว

18     มะนาว

19     ลำไย

20     มะละกอ

21     ชมพู่

22     มะม่วงหาวมะนาวโห่

23     หญ้าเนเปีย

24     ไผ่

25     ประดู่

26     สัก

27     ข้าว

28     หมาก

29     มะเขือเทศ

30     ข่า

31     ฟัก

32     บวบ

33     ขี้เหล็ก

34     เพกา

35     มะขาม

36     มะขามเทศ

37     ลีลาวดี

38     แคร์

39     สะเดา

40     ชะอม

41     แก้วมังกร

42     มะยม

43     โมก

44     ยอ

45     พริก

46     มะเขือ

47     น้อยหน่า

48     หม่อน

49     ทุเรียน

50     ยาง

หัวข้อที่ 8.สัตว์ในท้องถิ่น (ทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลไทยเจริญ)

1       วัว

2       หนู

3       ไก่

4       ปลา

5       เป็ด

6       นก

7       หมู

8       สุนัข

9       เป็ดเทศ

10     กบ

11     แมว

12     แพะ

13     จิ้งหรีด

            หัวข้อที่ 9.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

แหล่งน้ำส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก

 

สรุป

     จากการประสานงานของทีมงานในตำบลไทยเจริญทั้ง 14 หมู่บ้านซึ่งน้ำมูลในหัวข้อที่ 7 และ 8 มารวมกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลรายตำบล ดังนั้นต้องมีการประชุมและวางแผนในการบันทึกข้อมูล ซึ่งสรุปได้ว่า หัวข้อที่ 7 พืชในท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมด 50 ชนิด และหัวข้อที่ 8 สัตว์ในท้องถิ่น มีจำนวน 13 ชนิด อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่แน่นอนเนื่องจากยังมีการลงพื้นที่เพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลของแต่ละหมูบ้านอยู่เสมอ ดังนั้นในอนาคตอาจพบจำนวนสัตว์หรือพันธุพืชเพิ่มเติมได้ ส่วนหัวข้อที่ 1 2 3 4 5 6 9 จะเป็นการบันทึกรายหมู่บ้านของทั้ง 14 หมู่บ้าน

ภาพประกอบ

 

วิดีโอการทำงาน 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู