ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บทนำ

  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ .ไทยเจริญ .ปะคำ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันโควิด เเละการฉีดวัคซีน

 

เนื้อเรื่อง

      ในขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ค่อนข้างรุนแรง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม[COVID Week] U2T สู้ภัยโควิด ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด การเตรียมตัวก่อนเเละหลังฉีดวัคซีน เเละร่วมเดินรณรงค์ เเจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรม มีดังนี้

เวลา 9.40 . – 11.00 . เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด เเละ ให้คำเเนะนำในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนเเละหลังฉีดวัคซีน

หลังจากการบรรยายให้ความรู้ เป็นการเดินรณรงค์ป้องกันโควิด เเละเเจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน

    ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าคนในชุมชนบางคน ยังกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีในการฉีดวัคซีน คนในชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้น เเละได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู