ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภท ประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้าและทีมงาน ms 07 ได้ลงพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อลดอัตราความเสี่ยงติดเชื้อ covid-19 และยังมีการแจกจเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชนอีกด้วย


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู