ข้าพเจ้าว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา  มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID week ชาวU2T เดินหน้าสู้ภัยโควิด ตำบลไทยเจริญ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียเชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” สร้างsafe zone เขตปลอดภัย ห่างใกลโควิด จัดหาเครื่องมือให้พร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันโควิด และการเตรียมตัวก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน

เนื้อเรื่อง

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ค่อนข้างรุนแรง และเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก พวกเราชาว U2T ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมป้องกันโรคโควิด19ในชุมชน  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม[COVID Week] U2T สู้ภัยโควิด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด19 การเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน และร่วมเดินรณรงค์ แจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 อาการของการติดเชื้อ แนะนำแนวทางการป้องกันโรคโควิด19 และ ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีน

หลังจากการบรรยายให้ความรู้ ก็เป็นการเดินรณรงค์ป้องกันโควิด19 ชักชวนให้คนในชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 และแจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชนไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามที่รัฐบาลกำหนด

สรุป

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด เป็นอย่างดี แม้คนในชุมชนบางคน ยังกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีในการฉีดวัคซีน ทำให้คนในชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้น และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และพร้อมลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ต่อไป

อื่นๆ

เมนู