ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน

ในเดือนนี้ได้พูดคุยเรื่องการลงพื้นที่เกี่ยวกับการสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา ทางอว. จ้างงานตำบลไทยเจริญ ได้จัดกิจกรรม ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า โดยผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแจกแมสก์ แจกเจลล้างมือแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชน เพราะในปัจจุบันเชื่อไวรัสโคโรน่าได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ด้านวัคซีนนั้นเพิ่มความตระหนักต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  และยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้อีกด้วย

ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ตำบลไทยเจริญเป็นอย่างดี และหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนไม่มากก็น้อย

 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

   

คลิปประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู