ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร MS07   ตำบลไทยเจริญ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มชนชนเป้าหมาย ในวันที่ 18 เมษายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ผ่านมา 

ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการ เก็บรวบรวม สรุปผล ของการสำรวจข้อมูล 01 02 ว่ามีทั้งหมดกี่ชุด และแยกตามประเภทของการสำรวจ อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มและสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ในชุมชนในตำบลไทยเจริญ ว่ามีระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง  และสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาชุมชน จากนั้นทำการสรุปข้อมูลของทุกกลุ่มมารวมกันอีกครั้ง ได้ข้อมูล ดังนี้

1.ระบบเศรษฐกิจชุมชุน : มีร้านค้า มีกองทุนข้าว เลี้ยงหนูนา วัว เป็ด ไก่  มีงานจักสาน แปรรูปเห็ดนางฟ้า แปรูปกล้วย มีโรงน้ำดื่ม เป็นต้น      2.กลุ่มอาชีพ : ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพทำการเกษตร แทบจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ และยังมีกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วย,เห็ด กลุ่มจักสานแปรรูปไม้สัก ทอเสื่อกก,ผ้าไหมและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาชุมชุน : ต้องการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ ต้องการให้มีวิทยาการมาให้ความรู้ เปิดตลาดออนไลน์ เป็นต้น

รูปภาพการปฏิบัติงาน

คลิปการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู