การปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  ช่วงเวลาประมาณ 09.30 . ถึง 15.00 . ที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานสมาชิกลูกจ้างอว. ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ25 คน 

และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกในโครงการนี้โดยให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายเสื่อกก เพิ่มอัตลักษณ์ให้กับลวดลาย คิดสร้างชื่อแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

https://youtu.be/ka8HgTsTG4Q

 

อื่นๆ

เมนู