ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช ประเภท ประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในชุมชนตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนบ้านสินพัฒนา ม.11 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในเรื่องของพืชในชุมชนและสัตว์ในชุมชน จากการสอบถามจึงทราบว่าพืชในชุมชนส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มะม่วง มะนาว ข่า ตะไคร้ มะขาม เป็นต้น โดยพืชส่วนใหญ่จะสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และปลูกไว้เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนได้ ส่วนสัตว์ในชุมชน เช่น วัว หมู ไก่ เป็ด หนู เป็นต้น สัตว์จำพวกนี้ก็สามารถเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เช่นเดียวกัน

    รูปภาพ

 อื่นๆ

เมนู