ข้าพเจ้า นางสาวสุรัตนา สมหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจในช่วงระยะเวลาที่ลงพื้นที่หาปัญหาและความเป็นอยู่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในชุมชนในตำบลไทยเจริญ เจ้าหน้าที่ U2T ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน และได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจากต้นกก เนื่องจากในชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านที่ได้ทำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตกลงกันที่จะพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นที่รู้จักได้ต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น

   

การออกแบบลายเสื่อกกและโลโก้

                                                                                                     

เจ้าที่ดำเนินการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับไตรมาสที่ 2 สรุปผลตามแผนภาพ ดังนี้

http://https://youtu.be/ndh1F6uzgjw

 

 

 

อื่นๆ

เมนู