ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวังประเภทบัณฑิตจบใหม่  เจ้าหน้าที่ดำเนินการในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 28

มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองเสม็ด

โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ควบคู่กับการช่วยเสนอแนวความคิดในการทำส่วนต่างๆที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นๆขึ้น ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศ

าสตราจารย์ธัญญรัตน์  ยุทธสารเสนีย์  มาบรรยายในครั้งนี้

ทางวิทยากร ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกับชาวบ้าน ร่วมมือกันทำออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยการ

  • ทำตารางวาดแบบลอกลาย วาดรูปแบบที่จะนำไปแกะลายให้ออกมาเป็นลายบนเสื่อกก โดยลายที่ออกแบบนั้นเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของหมู่บ้านมาผสมกับความเก่าแก่ของชุมชน ที่มีดอกคูณเยอะ และมีปราสาทตาดำเป็นโบราณสถานประจำตำบลไทยเจริญ
  • หลังจากนั้นมีการคิด concept การตั้งชื่อ brand ของหมู่บ้าน ได้ข้อสรุปว่า ชื่อ กกศิลา
  • นอกจากโลโก้สินค้าแล้วนั้นยังมีการคิด ป้าย tag สินค้า เพื่อที่จะได้นำมาติดไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์พร้อมกับบอกความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 20 ท่าน ชาวบ้านอีก 20 ท่าน คณะอาจารย์ ราวมด้วยวิทยากรมาให้คำบรรยายในครั้งนี้ จึงทำให้แผนงานออกมาเป็นอย่างดี

http://https://youtu.be/ka8HgTsTG4Q

อื่นๆ

เมนู