ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์         ประเภทนักศึกษา

     ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  ในเดือนธันวาคมคณะผู้ปฏิบัติงานU2T ตำบลไทยเจริญได้การดำเนินงานตลอดโครงการ ดังนี้

การติดตามงาน ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ตรวจสอบคุณภาพการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านตำบลไทยเจริญ

คีย์ข้อข้อมูลCBDเพิ่มเติม

สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และในส่วนข้อมูลพื้นฐานของตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลCBD

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ได้รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มจัดส่งมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู