ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์         ประเภทนักศึกษา

     ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ทางคณะu2tได้มีการประชุมผ่านทาง Google Meet โดยมีการมอบหมายให้ทำการทอเสื่อกกและออกแบบผลิตภัณพ์ให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยได้ทำการทอเสื่อกกออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดและออกแบบไว้

และทำการทอตามแบบลายที่แกะไว้ ให้มีความละเอียดเหมาะสมตามเนื้องาน โดยการทอเสื่อลายดอกคูณ 1 ผืน ที่มีความยาวประมาณ 2 เมตร จะใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์

  คณะ U2T ได้ร่วมกันออกแบบเเละทอเสื่อกกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระเป๋า หมอนกล่องทิชชู่ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือลายดอกคูณ

อื่นๆ

เมนู