ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชุมเกี่ยวกับการเรื่องรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2  และร่วมกันออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน

โดยตราสินค้าที่ออกแบบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดเด่นของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหิน และดอกราชพฤกษ์และร่วมกันสร้างเพจให้กับกลุ่มทอเสื่อกกของชุมชนเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อกกของคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู