ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดำเนินทอเสื่อซึ่งเป็นลายประจำกลุ่ม คือลาย ดอกคูน โดยปฏิบัติงานดังนี้

1.แกะลายดอกคูรลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความคมชัดเลยสามารถบันทึกไว้ได้

2.ประสารกลุ่มทอเสื่อเพื่อหาตัวแทนในการทอเสื่อลายดอกคูณ

3.ร่วมท่อฝึกทอเสื่อลายดอกคูณ

ขั้นตอนการทอเสื่อ

1.การเตรียมต้นไหลที่สอยเเล้ว โดยการแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชม. เพื่อป้องกันการกักของไหล

2.ขึงเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ)

3.ทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิกด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็ก

โดย การทอ 1 ผืน มีความยาว 2 เมตร ใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์ หากนำเสื่อดังกล่าวมาแปรรูปเป็นปลอกหมอนจะได้ปลอกหมอนจำนวน 4 อัน

   
   

อื่นๆ

เมนู