ข้าพเจ้านายธนปราชญ์ นิรัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม

ในเดือนตุลาคมนี้สมาชิกลูกจ้างตำบลไทยเจริญได้ประชุม พูดคุย ประสานงานกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการลงพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินงานตามโครงการ โดยจะเป็นขั้นตอนของการย้อมกกด้วยสีธรรมชาติ โดยจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการย้อมสีกกและในการย้อมสีครั้งนี้จะใช้สีจากธรรมชาติซึ่งจะหาได้จากในชุมชน เช่น แก่นฝาง ขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน  เป็นต้น

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ มีขั้นตอนดังนี้
1. ให้ต้มน้ำละลายพืชย้อมสีที่เตรียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 .ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง หลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำไปย้อมสีได้ตามที่เราต้องการ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากลูกจ้าง คณะอาจารย์  และสมาชิกในชุมชนตำบลไทยเจริญเป็นอย่างดี

รูปการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู