ข้าพเจ้านางสาววิภาดา เจริญราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การเริ่มทำงานของข้าพเจ้าในเดือนแรกนี้ ได้ศึกษางานจากเพื่อนๆทีมงานU2T ทำการศึกษาการจัดเตรียมต้นกก เพื่อนร่วมงานได้นำต้นกก ตัดต้นกกตามจำนวนที่เพื่อนร่วมงานต้องการ หลังจากนั้นตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ทำความสะอาด แล้วนำไปกรีดเป็นเส้นเล็กๆตามขนาดต่างๆ หลังจากนั้นนำไปตากแดด ใช้เวลาตากประมาณ 4-5 วัน ตามแดดที่มี ให้ต้นกกแห้งได้ตามความต้องการ และจัดเก็บต้นกกนำต้นกกไปใช้ในครั้งต่อไป และศึกษางานจากวิดีโอการทำงานปฏิบัติของเพื่อนร่วมงาน

ข้าพเจ้าพร้อมลงพื้นที่เพื่อร่วมทำงานกับ ทีมU2Tตำบลไทยเจริญ  ในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู