ข้าพเจ้านางสาววิภาดา เจริญราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นี้เราได้ทำการจัดประชุมเรื่องการวางแผนงานการออกแบบลวดลาย ที่จะเริ่มการทอเสื่อ ออกแบบแปรรูปสินค้าต่างๆที่จะนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยขั้นตอนการทำทั้งหมดมีขั้นตอนดังนี้

-ดำเนินการจัดประชุม วางแผนงาน

-**เราได้ทำการย้อมสีต้นไหลเพิ่มเติม เนื่องจากประมาณที่ย้อมไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้ในครั้งต่อไปในการทอเสื่อ โดยทำตามขั้นตอนเดิมทุกประการ

โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ต้มนำ้ให้ร้อนใส่แก่นประดู่ที่ผ่าเป็นชิ้นขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อยใส่ลงไป  กรองเศษออกให้เรียบร้อย
  2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
  3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด  คือ ละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
  4. นำเส้นกกในข้อ1 ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
  5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
  6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
  7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

-และครั้งหน้าเราจะดำเนินการทอเสื่อและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากต้นไหลย้อมสีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เราได้จัดทำขึ้น

และเราได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายหมู่บ้านภายในตำบลที่ได้รับผิดชอบ โดยสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรภายในหมู่บ้าน สอบถามรายได้ในแต่ละปี อาชีพ พืชชนิดไหนที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรกี่ครัวเรือน

ทางกลุ่มได้สรุปข้อมูล CBC ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

รูปในการทำงาน

วิดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู