การปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้าว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่    หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน” ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเสื่อกกและผู้ที่ให้ความสนใจในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

 

เนื้อเรื่อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลไทยเจริญ ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายเสื่อกก สร้างลายใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำไปไส่ผลิตภัณฑ์ในชุนชุมชนเพื่อจำหน่ายนั้นให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยและสวยงาม

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ทำให้โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

 

อื่นๆ

เมนู