ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

คณะปฏิบัติงาน U2T ตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกันกับคนในชุมชนร่วมกันออกแบบลายเสื่อกก ตราสินค้า และป้ายแท็กซ์สินค้าให้กับคนในชุมชน

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 เมื่อวันที่ 15สิงหาคม พ.ศ. 2564ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ชาวบ้านได้ทำการทอเสื่อกกและได้มีช่วยกันออกแบบลายเพิ่ม และช่วยกันคิดชื่อผลิตภัณฑ์โดยนำเอาสิ่งที่เป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในระแวกนั้นมาตั้งเป็นชื่อและลงมติเพื่อเลือกชื่อให้กับสินค้านั้น ได้ชื่อว่า “กกศิลา” และจะได้มีการออกแบบโลโก้ขึ้นมาที่สอดคล้องกับชื่อที่ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้ง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู