ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบสมบูรณาการ ประเภท ประชาชน ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนธันวาคมนี้ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ในการทอกก

ในเดือนธันวาคมนี้ได้มีการประชุมการลงพื้นที่ผ่านทางแอปพลิแคชั่น Google Meet โดยมีการมอบหมายให้ทำการทอเสื่อกกและออกแบบผลิตภัณพ์ให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้ทำการทอกกอกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการทอเสื่อกกมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้                                         – การเตรียมต้นไหลที่สอยเเล้ว โดยการแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชม. จากนั้นขึงเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ) และทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิกด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็กโดยการทอ 1 ผืน มีความยาว 2 เมตร ใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์

อื่นๆ

เมนู