ข้าพเจ้า นางสวาพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ประจำพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและปฎิบัติงานขั้นตอนการย้อมเสื่อกกประจำเดือนตุลาคมดังนี้

ในเดือนตุลาคมนี้ทางทีมงานลงพื้นที่ได้มีการประชุมร่วมกัน และได้แนวทางในการย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติภายในชุมชน โดยมีวิทยากรจากทางมหาวิทยาลัยได้มาให้ความรู้ทางชาวบ้านที่เคยทำการย้อมกกโดยใช้เคมี ให้เปลี่ยนรูปแบบมาใช้สีที่หาได้จากธรรมชาติภายในชุมชน เช่นแก่นฝาง แก่นขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ มีขั้นตอนดังนี้
1. ให้ต้มน้ำละลายพืชย้อมสีที่เตรียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 .ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง หลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำไปย้อมสีได้ตามที่เราต้องการ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางทีมงาน คณะอาจารย์จากทามหาวิทยาลัย ท่านวิทยากร  และสมาชิกในชุมชนทุนท่าน จึงทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

                                    

                    

                                   

                   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู