ข้าพเจ้า นางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในเดือนธันวาคม2564นี้เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ ทีมพวกเราได้ดำเนินงานออกมาจนได้เป็นชิ้นงานตามเป็าหมายที่เราวางไว้แล้ว นั่นก็คือ ปลอกหมอนจากเสื่อกกที่ใช้สีที่ได้ตามธรรมชาติมาย้อม ซึ่งก็บรรลุตามเป้าหมายที่พวกเราได้ทำการวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการวางจำหน่าย ตามช่องทางการจัดจำหน่ายที่พวกเราได้จัดทำไว้ให้กับพวกแม่ๆได้ดำเนินการต่อ เพราะตอนนี้เป็นช่วงการดำเนินงานช่วงสุดท้าของทีมเราแล้ว

ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการมา ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ดีๆจากเพื่อนร่วมงาน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการ คณะอาจารย์ เพื่อนร่วมทีม และชาวบ้านในตำบลไทยเจริญที่มอบโอกาส และให้ความร่วมมือในการทำงานในครั้งนี้ออกมาจนบรรลุได้ตามเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู