ในเดือนนี้เราได้ทำการปริ้นรูปภาพที่เราได้ช่วยกันออกแบบ และทำการแกะลายลงบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนั้นมาให้แม่ๆ กลุ่มทอเสื่อได้ทำการทอเพื่อที่จะให้ได้ลายตามที่พวกเราและแม่ๆช่วยกันออกแบบไว้ เพราะหลังจากทอเสร็จแล้วเราจะได้นำเอา เสื่อที่ทอเป็นผืนเรียบร้อยแล้วนั้น มาตัดมาแปรรูปเป็นปลอกหมอนตามที่เราได้ร่วมกันวางแผนไว้

โดยขั้นตอนการดำเนินงานในเดือนนี้มีดังนี้

-ได้ทำการนำรูปลายที่จะทอเสื่อไปให้กลุ่มแม่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแบบง่ายๆ

-เตรียมเส้นกกที่เราได้ตากและย้อมไว้เพื่อให้พร้อมใช้งาน

-เริ่มการทอเสื่อกกให้เป็นลายตามต้องการ

-นำไปแปรรูปเป็นปลอกหมอนในขั้นตอนถัดไป

อื่นๆ

เมนู