ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและสมาชิกลูกจ้างอว.ตำบลไทยเจริญ ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลอีก2 คน ได้ลงพื้นที่อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกก และการออกแบบลวดลวดลายลงไปในเสื่อกก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ชื่อว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกก และให้ชาวบ้านร่วมกันออกแบบ เป็นลายประจำตำบลของเรา โดยลายที่ออกแบบกันเป็นลายปราสาท และ ลายดอกคูณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลไทยเจริญ ในการอบรมครั้งนี้มีชาวบ้านให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกว่า 20 คน และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี พักเที่ยงเราจะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกัน แต่ก็เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาด ในช่วงบ่ายเราพูดคุยกันเรื่องการออกแบบโลโก้ การตั้งชื่อกลุ่มการทอเสื่อกกของเรา ซึ่งมีมากมายหลายชื่อเพราะพวกเราร่วมกันออกความคิดเห็น และมาเลือกอีกทีว่าเราจะใช่ชื่อไหน หลังจากเสร็จกิจกรรมเราได้ถ่ายรูปร่วมกันและแยกย้ายกันกลับบ้าน

ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ตำบลไทยเจริญเป็นอย่างดี

ภาพการปฎิบัติงาน

 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู