ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและสมาชิกจ้างงานตำบลไทยเจริญได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการเตรียมกกไหล เพื่อนำจัดเตรียมไปย้อมสี โดยเริ่มจากการตัดต้นกกไหล  นำมาตัดให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นนำไปกรีดเป็นเส้นๆ และนำไปตากแดดให้แห้ง หลังจากที่แห้งแล้วก็จะนำไปสานเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อไป

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกจ้างงานตำบลไทยเจริญ ได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำงานอย่างตั้งใจและทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี หลังจากทำเสร็จแล้วก็ได้ประชุมพูดคุยการปฏิบัติงานกันในเดือนต่อไป

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

คลิปการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู