การตัดต้นไหล

วิธีการตัดไหลที่ถูกต้อง   การเก็บเกี่ยวต้นกก เมื่ออายุกกได้ประมาณ 2-3 เดือน กกเริ่มมีความเหนียวพอประมาณ โดยสังเกตต้นกกออกดอก ซึ่งเป็นระยะที่มีความเหนียวจึงเริ่มตัดกกได้ โดยใช้มีดหรือเคียวตัดบริเวณโคนต้น เพื่อให้กกแตกหน่อขึ้นมาใหม่
กรรมวิธีการซอย/ผ่ากก และการตาก และย้อม การซอยกกทำได้ 2 แบบ คือ การซอยสดๆหรือผึ่งแดดให้พอหมาดๆ (1 แดด) จึงนำมาซอย 1 ต้น แล้วแต่ขนาดของต้นกก และลักษณะที่นำมาใช้แล้วนำไปตากแดดให้แข็งประมาณ 2-3 แดด โดยกกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีขาว

การดำเนินการในดือนกันยายน

เริ่มจากการประชุมประสานงาน กับสมาชิกในการสำรวจการปลูกไหล ข้อหมู่บ้านในตำบลไทยเจริญ  จากนั้นได้ติดต่อประสานข ใช้พื้นที่หอประชุมหมู่ 1  ในการจัดกิจกรรม การท่อตัดไหล และกรีดไหลให้เป็นเส้นๆ ความยาวที่แตกต่างกัน เพื่อนำมาใช้ในงานทอที่หลากหลายตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการกรีดเสร็จแล้วนำมาตากให้แห่งเพื่อรอการย้อมสีอีกครั้ง

วีดีโอ ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู