ดิฉัน นางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์    ทีมงานได้ร่วมกันสรุปข้อมูลCBD และย้อมสีต้นกกเพิ่มเติม ณ ตำบลไทยเจริญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
โดยการจัดทำข้อมูล CBD มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ ตัวอย่างของเกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำประปาและร้านอาหารจัดทำมาในรูปแบบแผนภาพ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังทำการย้อมสีกกเพิ่มเติม วิธีทำมีดังนี้                                                                           1. ผ่าแก่นประดู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการต้ม จากนั้นนำไปต้มน้ำและกรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

อื่นๆ

เมนู