ข้าพเจ้านางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ตำแหน่ง บัณฑิตใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย ได้สรุปกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงาน U2T ตำบลไทยเจริญ ตั้งเเต่เริ่มต้นโครงการ ตลอดจนถึงขั้นการสร้างผลิตภัณฑ์  มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาชุมชน พืช เกษตร (CBD)

โดยผลิตภัณฑ์ของทีมตำบลไทยเจริญ จะเป็น เสื่อกก โดยออกแบบจากทีมทอเสื่อและทีมร่วมกันออกแบบ ดังภาพ

อื่นๆ

เมนู