ข้าพเจ้านางสาววิภาดา เจริญราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในการลงพื้นที่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นี้เราได้ทำการทอเสื่อ แปรรูปเสื่อให้เป็นสินค้าต่างๆที่จะนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้มีรูปแบบกิจกรรมแบบการลงพื้นที่ให้ความรู้กับคนในชุมชน ที่เก็บข้อมูล CBD วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน จากโครงการที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

 

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู