ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

           ในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินงานปฎิบัติงานในการลงพื้นที่ในติดต่อประสานงานทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้ดำเนินการทะยอยทำในพื้นที่ตำบลกระสังและได้ทำการสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ของชาวบ้านที่มีความต้องการจะทำธนาคารน้ำใต้ดินและตลอดจนข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงมือทำการขุดหลุ่มและดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินควบคู่กันไป 

          กิจกรรมต่อมาข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ดำเนินงานทุกคนได้ลงพื้นที่แจกของสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคระบาดโควิค 19  อย่างหนักส่งผลให้เกิดผลกระทบกับคนในชุมชนเป็นอย่างมากทั้งการเเพร่ระบาดในพื้นที่และคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้มีการเข้ามากักตัวในชุมชนมีการกักตัวตามวัด ตามโรงเรียนแต่อย่างไรก็ตามการกักตัวก็เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิติประจำวัน และก็ยังมีบางคนกังวล การที่ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่เเจกของครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้ม สดชื่นยิ่งขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าโดยทอดทิ้ง และจากการสำรวจชาวบ้านในครั้งนี้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปบ้างสวนแล้วจึงช่วยคลายความกังวลไปบ้าง 

         ในเดือนต่อไปข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมประชุมหารือและวางเเผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในการลงพื้นที่ทะยอยทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอกระสังต่อไป

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้าเเละคณาจารย์ได้ลงพื้นที่แจกของให้กับชาวบ้าน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสวนใหม่

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสวนใหม่

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมประชุมการดำเนินงานครั้งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู