1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MSO1(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

MSO1(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

กระผม นาย ณรงค์ ประจันบาล ประเภทประชาชนเป็นผู้จ้างงานของ ต.สูงเนิน อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์  หลักสูตร การสร้างธนาคารนใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MSO1(3)

                 ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ กระผมได้รับมอบหมายจากน้องๆบัณฑิตให้ลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละครัวเรือนของในแต่ละหมู่บ้าน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งเอกสารที่สำรวจเสร็จแล้ว ให้กับน้องบัณฑิตและน้องนักศึกษาเพื่อทำการคีย์ข้อมูลต่อไปครับผม

 

อื่นๆ

เมนู