ข้าพเจ้า นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิทิศ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตำบล โคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ  จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ในเดือนนี้ได้มีโครงการดีๆจากโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG and Regional Development) ได้กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสามารถสร้างรายได้ใหกับคนในชุมชน ต.โคกมะม่วง และได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปและได้หาจากชุมชนโคกมะม่วงของเรา และเราได้มีการนำเสนอ

 

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ ขนุนเชื่อม ขนุนกวน ข้าวเกรียบเห็ด และนำผลิตภัณฑ์ที่ทางชุมชน ต.โคกมะม่วง มาต่อยอดการขายและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ว่างงานเป็นอาชีพเสริม เป็นอาชีพหลักให้กับคนในชุมชนได้ด้วยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู