• ดูnoDrข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภท ประชาชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านปลื้มทั้ง7หมู่บ้าน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

จากสำรวจหมู่บ้านพบว่าแห่งนี้มีการปลูกยางพาราเป็นสำนวนมาก เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ประจำซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวที่ทำให้มีรายได้มากประมาณเดือนละ 10,000ตันๆถ้าที่ดินแปลงไหนมีน้ำเพียงพอต่อดินก็จะสามารถช่วยให้ต้นยางพารางสามารถผลิตน้ำยางได้มากขึ้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งยางพาราสามารถนำไปขายในรูปแบบมีดังนี้

1.ขายเป็นแบบก้อน ที่มีเเข็งตัวแล้ว

2.ขายเป็นแบบนำ้ยาง รีดออกมาเป็นแผ่นแล้วทำไปตากแดดให้แห้ง

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบล โคกมะม่วง พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านมีความเป็นสุขกับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู