ดิฉัน นางสาวภัทราภรณ์ นาแซง ผู้ถูกว่าจ้างงานประเภทนักศึกษา

ในเดือนกันยายน นี้ทางคณะผู้ทำงาน ได้ร่วมกันคิดออกแบบ ในหัวข้อ โลโก้และแพ็ยเกจจิ้งผลิตภัณฑ์  เริ่มแรกทางคณะผู้ทำงาน ได้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นกันใน google meet  จากนั้นได้แสดงออกความคิดเห็นของแต่ละคนว่าจะ ใช้โล้โก้ใดในตัวผลิตภัณฑ์ จึงจะดูเหมาะสมและดึงดูด เป็นที่น่าซื้อ เพิ่มมูลค่า ให้แก่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

https://youtu.be/OknwsuNBtmY

 

อื่นๆ

เมนู