โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายปวีณ อื้อเพชรพงษ์

ทางเราอยากนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ความหลากหลายของพืชผักผลไม้ของตำบลโคกมะม่วง ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจึงได้จัดกิจกรรม ตลาด U2T สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร(New Normal) ชวน ชิม ช้อป ตลาดตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม ที่ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว โดยมีร้านค้าที่มาเข้าร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตในงานทั้งหมด 27 ร้าน มีทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ชุมชน ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลำไย ขนุน กล้วย เสาวรส เป็นต้น บอนสี  พันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจกระท่อม และร้านอาหารร้านเครื่องดื่มจากชุมชนอีกมากมาย ภายในงานยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย

เเละภายในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆคน ทำให้ตลาด..ตะลุยเดิ่น ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จด้วยดี และทางคณะผู้ปฏิบัติงานหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู