โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ดำเนินงานมาจนถึงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้ว ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในบางช่วงเวลาของการทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นทำให้เห็นว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน สามารถทำประโยชน์ให้แก่เกษตรได้อย่างคุ้มค่า

โดยระยะเวลาตลอด 11 เดือนในการดำเนินโครงการ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในตำบลบ้านปรือมาตลอด ธนาคารน้ำใต้ดินได้ให้ประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาในเรื่องน้ำแก่เกษตรเป็นอย่างมาก ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมีเพิ่มขึ้น ชาวบ้านสามารถหันมาปลูกผักรับประทานเองได้ รวมไปถึงการทำไร่สวนต่างๆก็ได้รับความชุ่มชื้นจากผืนดินในบริเวณรอบๆที่มีธนาคารน้ำใต้ดิน จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งก็มีความชุ้มชื้นขึ้น หรือบางพื้นที่น้ำขังธนาคารน้ำใต้ดินได้ช่วยลดทั้งน้ำขังฟื้นฟูสภาพดินและยังลดกลิ่นเหม็นเน่าของน้ำเสียอีกด้วย  ในด้านอุปสรรคของการทำงานนั้นโดยรวมแล้วถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับการทำงาน ด้วยความที่มีคณะทำงานที่คอยช่วยเหลือแนะนำกันมาตลอด ทำให้แก้ปัญหาและผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างราบรื่น

การทำงานนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้คณะทำงานดำเนินโครงการมาอย่างราบรื่นและได้รับความอบอุ่น ด้วยความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนต้นแบบจึงทำให้ธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสำเร็จลุล่วงได้ ทำให้เห็นว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นก่อเกิดประโยชน์แก่พื้นที่และคนในตำบลบ้านปรืออย่างแท้จริง

อื่นๆ

เมนู