ในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนกันยายน ค่อนข้างมีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพอาการ เนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การทำงานต้องทำอย่างระมัดระวังและต้องมีการป้องกันและควบคุมตลอดการทำงาน ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีสภาพอาการที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างมาก ทีมงานจริงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆในการดำเนินงานให้รัดกุม เพื่อความรวดเร็วในการขุดหลุมไม่ให้เกิดปัญหาน้ำขังในหลุมก่อนที่จะใส่อุปกรณ์

ถึงอย่างไรก็ตามทีมงานก็สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ถึงแม้จะเจอปัญหาต่างๆก็สามารถแก้และผ่านไปได้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินอย่างดี ทำให้โครงการดำเนินงานไปถึง 60% แล้ว

ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ ได้เอื้อประโยชน์มากมายต่อชาวบ้านในชุมชน และทำให้เข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากขึ้น รับรู้ปัญหาและความต้องการต่างๆของชุมชน ได้รับมิตรภาพจากชนบทที่แทบหาไม่ได้ในชุมชนเมืองใหญ่ ทำให้ทีมงานมีแรงบันดาลใจในการดำเนินงานต่อไปมากขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู